มาร่วมกับเราตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไป

ที่สยาม เวลา 10 . สำหรับรอบนมัสการสองภาษา และคริสตจักรเด็ก ที่โรงละครเคแบงก์ อาคารสยามสแควร์ วัน

ที่บางนา เวลา 14 . สำหรับรอบนมัสการสองภาษา และคริสตจักรเด็ก ที่ซอยบางนาตราด 17

ที่บางนา เวลา 16.30 . สำหรับรอบนมัสการภาษาไทย ที่ซอยบางนาตราด 17

Join us this Sunday and onwards

Siam 10 am for a bilingual service with LifeKids at KBank Theatre, Siam Square One

Bangna 2 pm for a bilingual service with LifeKids at Bangna-Trad Soi 17

Bangna 4.30 pm for our all Thai service at Bangna-Trad Soi 17