Sunday February 20 LifeChurch gathers at

• Novotel Siam Square 10 am.

• 2.30pm in Bangna-Trad Soi 17

มาร่วมกับเราในวันอาทิตย์นี้

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

คริสตจักรไลฟ์จะมาพบกันที่

• โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เวลา 10.00 .

• เวลา ๑๔.๓๐ . รอบนมัสการที่บางนาตราดซอย ๑๗