วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม

นำเสื้อผ้าที่คุณมีแต่ไม่ได้ใส่มา
เราจะมีการแลกเปลี่ยนกัน หรือ เสื้อผ้าที่ลูกๆของท่านที่ไม่ใด้ใช้แล้ว เอาเสื้อผ้าที่สะอาดและสวยงามมา เพื่อคนที่ได้รับไปจะได้สิ่งที่ดี
ถึงแม้ว่าคุณไม่มีเสื้อผ้าที่จะนำมาแลกเปลี่ยนก็ไม่เป็นไร คุณสามารถเอาอย่างอื่นมาจากที่บ้านก็ได้ ยินดีต้อนรับ

Hi LifeChurch family every year about this time of the year we open up our closet and bring all our clothes that don’t fit us or the extras to Church for our friends because in our Church we love sharing “Sharing is Loving”. So on 11th October we are going to do it again and you are invited to bring your clothes for other friends and also you might find some for yourself.

Please don’t forget to wash and iron it before you bring if thats used one if possible 🙂

Those of you who attain morning service at Siam you are invited to bring to Siam and the ones who join Bangna could bring to Bangna.

Note: It can be clothes, shoes and other wearables.